μηλιά

Πίνακες με φερομονικά και χημικά σκευάσματα για καλλιεργητική περίοδο 2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) (3η Πρόσκληση)

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καστοριάς σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της σχετικής πρόβλεψης της υπ’ αριθμ. 8499/3-8-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ-0ΓΧ) Εγκυκλίου η οποία αφορά στις προδιαγραφές του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί πίνακες που αφορούν:

Α. τα φερομονικά σκευάσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2024.

Β. τα χημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών – στόχων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2024.

Οι πίνακες βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ  και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2024 είναι και το τελευταίο έτος εφαρμογής της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 του ΠΑΑ 2014-2022.

Σε περίπτωση που το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρξουν τροποποιήσεις στους σχετικούς Καταλόγους Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων του ΥπΑΑΤ, θα ακολουθήσει επικαιροποιημένη έκδοση των συνημμένων πινάκων.

Οι πίνακες βρίσκονται στα παρακάτω links:

α.http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/10.1.08_feromonika_2024_arxiki_ekdosi_12.3.2024.pdf

β.http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/10.1.08_ximika_2024_arxiki_ekdosi_12.3.2024.pdf