προσωπικό με σύμβαση

Πέντε  Νέες Υπαλλήλους καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς που προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τις πέντε νέες υπαλλήλους που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Διευθύνσεις της Π.Ε. Καστοριάς, υποδέχτηκε και καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόκειται για μια κτηνίατρο, μία μηχανολόγο μηχανικό  και τρεις διοικητικές υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για οχτώ μήνες, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. ΣΟΧ2/2023 ανακοίνωση  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Π.Ε. Καστοριάς, για την κάλυψη εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

προσωπικό με σύμβαση