κοπή χόρτων προς Κορησό

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την Π.Δ.Μ. – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διαρκείς παρεμβάσεις πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα,  το τελευταίο διάστημα , εκτελέστηκαν εργασίες κοπής κλαδιών και χόρτων στο δρόμο προς Κορησό.

 

κοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησό