νέα πρόσληψη_μηχαν.μηχανικός

Τη Νέα Υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τη Νέα Υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.

Τη νέα υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς  που θα παρέχει τις υπηρεσίες της στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, υποδέχτηκε και καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Δέσποινα Κοζατσάνη, την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023.

Πρόκειται για μια μηχανολόγο-μηχανικό που προσλήφθηκε με σύμβαση μίσθωσης έργου για δώδεκα μήνες, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης,  που έχει συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την πράξη: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023».

 

νέα πρόσληψη_μηχαν. μηχανικός