εσπα

Παρατείνεται έως 07/07/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παρατείνεται έως 07/07/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του  Π.Α.Α. 2014-2020

Δράση 4.1.5 – Παρατείνεται έως 07/07/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για τη Δράση 4.1.5:

«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

παρατείνεται μέχρι 07/07/2023 και ώρα 13:00, ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως 5/7/2023 και ώρα 13:00 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική στήριξη στο helpdesk του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής http://www.ependyseis.gr

Δεδομένου ότι το helpdesk του ΠΣΚΕ έκλεισε στις 13.00 της 28ης Ιουνίου 2023 για την υποβολή αποοριστικοποιήσεων, τυχόν αιτήματα αποοριστικοποίησης που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή, πρέπει να επαναϋποβληθούν.

Την αναλυτική Πρόσκληση της δράσης 4.1.5 καθώς και τις τροποποιήσεις της, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν από το σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-415, την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κοκκέρη Κυριακή 

Χατζηκώστα Μαγδαληνή

2461351414 

2461351242

ΠΕ Γρεβενών Καλαμάρας Γεώργιος 

Ζαμάνη Ιωάννα

2462353087 

2462353077

ΠΕ Καστοριάς Παπαναούμ Γεώργιος 

Αφροδίτη Νασιοπούλου

2467350252
ΠΕ Κοζάνης Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος 

Μπατιάνης Ευθύμιος

2463352471 

2461351166

ΠΕ Φλώρινας Παπαδοπούλου Ουρανία 2385350554

 

Διαβάστε εδώ την Απόφαση Παράτασης της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 4.1.5 , ΑΔΑ: Ψ3ΛΚ4653ΠΓ-Ω5Υ