σταφύλια

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Αδειοδοτήσεις νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες,έτος εφαρμογής 2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Αδειοδοτήσεις νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες,έτος εφαρμογής 2022


Το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, έτους 2021, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021 στην οποία δηλώνεται η έκταση και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αιτήσεων είναι: http://e-services.minagric.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφεία 5 & 13 και στα τηλέφωνα 24673-50348-245(Δημητρακοπούλου Ζαφειρία-Μοσχάκης Παναγιώτης) ή στα email: z.dimitrakopoulou@kastoria.pdm.gov.gr
p.mosxakis@kastoria.pdm.gov.gr

Δείτε εδώ το αναλυτικό έγγραφο του Υπουργείου