δύο άρρωστα κατσίκια

Εστίες Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών στη Βουλγαρία.-Ανάγκη εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές αιγοπροβάτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

Τον τελευταίο μήνα έχουν εμφανιστεί εστίες πανώλους των μικρών μηρυκαστικών στις περιφέρειες Γιάμπολ (Yambol) και Μπουργκάς (Burgas) της Βουλγαρίας. Όλες οι εστίες αφορούν σε εκτροφές αιγοπροβάτων.

     Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες Αρχές της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κλινική εικόνα του νοσήματος, είναι ήπια, περιλαμβάνοντας συνήθη κλινικά συμπτώματα, όπως διάρροια, αιμορραγική ή μη, ρινικό έκκριμα και πυρεξία και χωρίς να χαρακτηρίζεται από αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και θνητότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύο πρώτες εστίες όπου παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα προσβλήθηκαν μόνο πρόβατα και όχι αίγες. Η νοσηρότητα που διαπιστώθηκε ήταν χαμηλή.

    Επισημαίνεται, ότι η Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη Χώρα μας. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας του οποίου η παρουσία πλησίον των συνόρων μας, καθιστά τον κίνδυνο εισόδου του στην Χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλο.

     Τα συμπτώματα, ο τρόπος μετάδοσης και τα βασικότερα προληπτικά μέτρα παρουσιάζονται στην αφίσα που αποστέλλεται συνημμένα.

Δείτε εδώ την Αφίσα

     Όσον αφορά στην πρόληψη, επιτακτική είναι η ανάγκη εφαρμογής των κάτωθι μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές αιγοπροβάτων:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
 • Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση του απολυμαντικού.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Απεντόμωση-μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
 • Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σεεπαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
 • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώακαι ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται απότην εκμετάλλευση.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
 • Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
 • Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτηφορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
 • Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση τωνζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
 • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα απόάλλες εκμεταλλεύσεις.
 • Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής καικοινοτικής νομοθεσίας.
 • Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων με σκοπό την κλινική εξέταση και δειγματοληψία των ύποπτων ζώων.

     Παρακαλούμε, για την αυξημένη επαγρύπνηση των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και τη διακίνηση των αιγοπροβάτων (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων, μεταφορέων κ.λπ.), με κοινό στόχο την αποτροπή εισόδου του νοσήματος στη Χώρα μας, την έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενου κρούσματος και την αποτροπή εξάπλωσής του στη Χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, τμήμα Κτηνιατρικής, τηλ. 2467076023