Π.Ε Καστοριάς: Αναδασμός Μελανθίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση-πρόσκληση σύμφωνα  με την οποία  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού αγροκτήματος ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ

α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι στο  χωριό  Μελάνθιο και  στην αίθουσα του πρώην Κοινοτικού κατατήματος

Τοιχοκολλήθηκαν  σήμερα την   24  του  μηνός  Ιουλίου του έτους  2018  και θα            παραμείνουν  τοιχοκολλημένα για  10  ημέρες

α) Διάγραμμα  του διαμορφωθέντος νέου  κτηματικού καθεστώτος αναδασμού του αγροκτήματος  ΄΄ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ΄΄

β)Κτηματολογικός  πίνακας του νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος  ΄΄ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ΄΄

β. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν στην Επιτροπή Αναδασμού εντός (10)ημερών από σήμερα    (έως 06-08-2018 ) τυχόν ενστάσεις τους για τη θέση που διαμορφώθηκε η ιδιοκτησία τους , για την ποιοτική κατάταξη των γαιών που αποτελούν τη νέα ιδιοκτησία τους και για σφάλματα του κτηματολογικού πίνακα.