φαρμακείο

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις 22/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.,   για προφορική εξέταση στην αίθουσα σεμιναρίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, του κτιρίου Βιολογίας,  2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στις 23/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για γραπτή εξέταση στην αίθουσα στην αίθουσα σεμιναρίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, του κτιρίου Βιολογίας,  2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών  για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις 22/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.,   για προφορική εξέταση στην αίθουσα σεμιναρίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, του κτιρίου Βιολογίας,  2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στις 23/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για γραπτή εξέταση στην αίθουσα στην αίθουσα σεμιναρίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, του κτιρίου Βιολογίας,  2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών  για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς –Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας (Διοικητήριο, Γραφείο 14-2ος όροφος, τηλ. 2467350258) μέχρι την Δευτέρα 12-02-2024 .

–Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας (Διοικητήριο, Γραφείο 14-2ος όροφος, τηλ. 2467350258) μέχρι την Δευτέρα 12-02-2024 .