μηλιά

ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η συνημμένη υπ’ αριθμ. 7487/07-02-2024 (ΑΔΑ: 973Η46ΨΧΞΧ-ΨΜ4) Εγκύκλιος υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2023 για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται στους παραγωγούς η δυνατότητα εκ νέου υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης έτους 2023 για την δράση 10.1.108, 3η πρόσκληση. Το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή 16.02.2024.

Δείτε εδώ την Υπ’ αριθμ. 7487/07-02-2024 Εγκύκλιο