καθαρισμός Ξηροπόταμου

Ολοκληρώθηκαν  οι Εργασίες  Καθαρισμού του Ρέματος Ξηροποτάμου   στο πλαίσιο του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της ΠΕ Καστοριάς, προϋπ. 690.000 €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  καθαρισμού του ρέματος Ξηροποτάμου στα όρια Μελισσοτόπου- Σταυροποτάμου-Βασιλειάδας από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο εργολαβίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς», προϋπολογισμού  μελέτης 690.000 ευρώ.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη  διάνοιξη και τον καθαρισμό του ρέματος  από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά. Παράλληλα, κατασκευάστηκε ένας αναβαθμός για να συγκρατεί τις φερτές ύλες ώστε να μην καταλήγουν στην λίμνη του φράγματος Βασιλειάδας.

Οι  παρεμβάσεις εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και αποτελεί τμήμα του γενικότερου προγραμματισμού του καθαρισμού ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Φωτογραφίες από τον καθαρισμό του ρέματος Ξηροποτάμου

καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου καθαρισμός Ξηροπόταμου