ασφαλτικά_Άη Θανάσης

Ολοκληρώθηκαν οι Ασφαλτικές Εργασίες στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου (βουνό Προφήτη Ηλία) από την Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν την  Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 οι ασφαλτικές παρεμβάσεις στην περιοχή του βουνού του Προφήτη Ηλία Καστοριάς προς τον Άη – Θανάση και της καθόδου του πάνω από το Νοσοκομείο, προς την Νότια πλευρά της Λίμνης.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος που περιλάμβαναν: τομή με ασφαλτοκόπτη, όπου κρινόταν απαραίτητο, απόξεση ασφαλτοτάπητα με χρήση φρέζας, νέα ταπητίδια σε σημεία μεγάλης φθοράς και επούλωση λάκκων.  Παράλληλα, σε όλο το μήκος της οδού παρέμβασης   έγινε καθαρισμός ερείσματος από πέτρες, χόρτα και κλαδιά.

Η εκπόνηση της μελέτης και η επίβλεψη του έργου έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 74.000€ με το ΦΠΑ και  χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

ασφαλτικά_Άη Θανάσης ασφαλτικά_Άη Θανάσης ασφαλτικά_Άη Θανάσης ασφαλτικά_Άη Θανάσης