εικονίδιο με TAXI

Ανάθεση Νέων Δρομολογίων Ταξί με τη μέθοδο της Διαπραγμάτευσης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην ανάθεση με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης του παρακάτω ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 για να καλύψει την ανάγκη μεταφοράς μαθητών προς σχολική μονάδα του Νομού Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να προσέλθουν την 13-6-2019 ημέρα Πέμπτη στις 10 π.μ. στον τρίτο όροφο γραφείο οκτώ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που θα είναι μεγαλύτερες από το μέγιστο κόστος του δρομολογίου όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα θα απορρίπτονται.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση της Υπηρεσίας και τον Πίνακα με το νέο δρομολόγιο.