ΙΜ Καστοριάς

520.098 € από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για την Επιχορήγηση Ναών και Μονών της Ι.Μ. Καστοριάς για τη Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Υποδομών τους.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
520.098 € από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για την Επιχορήγηση Ναών και Μονών της Ι.Μ. Καστοριάς για τη Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Υποδομών τους.

Την έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την πράξη: «Επιχορήγηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ιερών Μητροπόλεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Υποδομών τους», προϋπολογισμού 520.098,53 ευρώ,  ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της, στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης, το πρόγραμμα για την Π.Ε. Καστοριάς περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε οχτώ ναούς και μονές της Ι.Μ. Καστοριάς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

α/α
Ιερά Μητρόπολη
Τόπος
Ονομασία
Προϋπολογισμός
1 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Άργος Ορεστικό Άγιος Νεκτάριος 100.000€
2 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Αυγή Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 13.000€
3 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Καστοριά Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς 98.200€
4 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Κλεισούρα Γενέθλιου της Θεοτόκου 100.000€
5 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Κορομηλιά Άγιος Νικόλαος 96.000€
6 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Πεδινό Άγιος Δημήτριος 5.000€
7 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Σιδηροχώρι Άγιος Αθανάσιος 67.000€
8 Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Χιλιόδενδρο Άγιος Δημήτριος 40.898,53€
Συνολικός προϋπολογισμός     520.098,53€

 Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την από 30/12/2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της θρησκευτικής κληρονομιάς, που μαρτυρά την ιδιαίτερη ιστορία κάθε τόπου, αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μια από τις πολιτικές που θα συμβάλλει αφ’ ενός στην θρησκευτικού τύπου τουριστική ανάπτυξή της  και αφ΄ ετέρου, στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  στον κατασκευαστικό κλάδο.