Ωράριο Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών & Αερίων Καυσίμων – Θερινής Περιόδου 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καστοριάς και με βάση απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, γνωστοποιείται ότι  το  ημερήσιο  ωράριο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  λειτουργίας  κατά  την  Θερινή  Περίοδο   (Μάιος– Σεπτέμβριος 2018) των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων (αμιγών και μικτών) και των αντλιών καυσίμων σε σταθμούς αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

Το ωράριο νυκτερινής λειτουργίας για όλες τις εργάσιμες ημέρες καθορίζεται από τις 22:30 έως  τις 06:00  της  επομένης,  κατά  την  οποία  θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 1. Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινά στις 22:30 και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών. 

Κατά την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες της Θερινής περιόδου και

  1. κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας που ορίζεται από τις 06:00 έως τις 22:30 και
  2. κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας η οποία ξεκινά από τις 22:30 έως τις 06:00 της επομένης και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών,

θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια  αναγράφονται  στο  σχετικό  πίνακα 2.

Από τις ρυθμίσεις της απόφασης εξαιρούνται:

  1. Το πρατήριο καυσίμων του Παπαδημητρίου Ηλία στη Λεύκη και
  2. Το πρατήριο καυσίμων Τσούγγος Γεώργιος στο 12ο χλμ Ε.Ο. Καστοριάς–Κοζάνης (Μηλίτσα),

τα οποία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα λειτουργούν ανεξάρτητα, τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους, πίνακες με τις ημέρες  και  ώρες  των  υποχρεωτικών  εκ  περιτροπής  διανυκτερεύσεων  εργάσιμων  ημερών, Κυριακών  και  αργιών  και  της  υποχρεωτικής  εκ  περιτροπής  ημερήσιας  λειτουργίας  κατά  τις Κυριακές και αργίες που τους αφορούν. Όλοι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα  Τμήματα  της  Τροχαίας  ή  στην  Άμεσο  Δράση (100)  για  την  περίπτωση  που  θα χρειαστεί να κληθούν.

Οι  ανωτέρω  πίνακες  είναι  υποχρεωτικοί  για  τους  περιλαμβανομένους  σε  αυτούς.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρατηριούχος δεν τηρεί το πρόγραμμα χωρίς να έχει ενημερώσει πρώτα  την  αρμόδια  Διεύθυνση Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Καστοριάς,  τότε  υπόκειται  σε κυρώσεις.

Σε  περίπτωση  μη  τήρησης   των   όσων αναγράφονται  στην απόφαση  επιβάλλεται στους  παραβάτες  πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€)  σύμφωνα  με  το  άρθρο 37 παράγραφος 4 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).