νερό

Π.Ε. Καστοριάς: Άρση περιορισμών χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης οικισμού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοινώνεται ότι:

Η υπηρεσία, μετά από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αναλύσεων δείγματος νερού, που είχε λάβει από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αμπελοκήπων στις 27-07-2018, και υπόδειξη του κ. Αβραμίδη Κων/νου Χημικού (Άργος Ορεστικό), προχώρησε στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων που της στάλθηκαν επικοινωνώντας με το Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Φλώρινας και τα εργαστήρια iper και ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ.

Από τη διερεύνηση , προέκυψε ότι, η iper, στην οποία η υπηρεσία μας προώθησε το δείγμα, διαβίβασε με e-mail σε pdf, αποτελέσματα του εργαστηρίου ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, με τιμή ανίχνευσης των παραμέτρων τριχλωροαιθένιου και τετραχλωροαιθένιου 12,5 μg/l (Αμπελόκηποι) και 7,2 μg/l (Μηλίτσα), οι οποίες ήταν πιθανά παραποιημένες.

Βάση αυτών των αποτελεσμάτων και συνεκτιμώντας λοιπά στοιχεία, η υπηρεσία μας είχε προχωρήσει στον περιορισμό χρήσης του νερού του οικισμού Αμπελοκήπων.

Σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, και ύστερα από νέα επικοινωνία με το εργαστήριο ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, το οποίο πραγματοποίησε τις αναλύσεις, και μετά από αίτημα της υπηρεσίας μας, μας διαβιβάστηκαν με e-mail σε pdf, αποτελέσματα αναλύσεων του ιδίου δείγματος, σύμφωνα με τα οποία η ουσία τετραχλωροαιθένιο ανιχνεύτηκε σε τιμή μικρότερη των  0,5 μg/l, κατώτερη της νομοθετημένης τιμής 10 μg/l, ενώ δε ανιχνεύτηκαν οι παράμετροι 1,2 διχλωροαιθάνιο και τριχλωροαιθένιο

Κατόπιν των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων αναλύσεων του Δήμου Άργους Ορεστικού, που μας διαβιβάστηκαν σήμερα με τα αρχεία ύδρευσης του οικισμού,

αίρεται ο περιορισμός  για τις χρήσεις του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον οικισμό Αμπελοκήπων.

Η Π. Ε Καστοριάς θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου των εργαστηρίων.

Παρότι, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ενήργησε με μοναδικό στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας, με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και χωρίς να είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που της είχαν διαβιβαστεί, αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τους κατοίκους του οικισμού, για την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν.