Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καλλιέργεια της Μηλιάς (Καρπόκαψα)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας  Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά το Τεχνικό Δελτίο