Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας

Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων από γούνα αποκλειστικά προς εξαγωγή   «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ» (αρ. γνωστ. 1270231.000) της  ΠΔΜ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.