Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γνωστοποιήσεις Εγκατάστασης

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης κατασκευής ειδών ένδυσης από γουνόδερμα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (αρ. γνωστ. 1268918.002) της της ΠΔΜ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την γνωστοποίηση.