μηλιές κόκκινες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις που αφορά τα Μηλοειδή

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την τα Μηλοειδή.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο