Γεωργικές Προειδοποιήσεις που αφορά τα Μηλοειδή

μηλιές κόκκινες

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την τα Μηλοειδή.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο