Γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς και για την ψώρα του San Jose

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης οι γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς και για την ψώρα του San Jose .

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, αλλά και των προβλεπομένων βροχοπτώσεων, στις περιοχές του Νομού μας όπου παρατηρείται το στάδιο της πράσινης κορυφής, συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις, σύμφωνα με την Νο 7 /13 Μαρτίου 2018 προειδοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, για το φουζικλάδι το χρονικό διάστημα 20-24 Μαρτίου όπου υπολογίζεται ότι θα εμφανιστεί το μέγιστο των ώριμων ασκοσπορίων. Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό, να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις εγκαίρως έτσι ώστε να μειωθεί το αρχικό μόλυσμα, γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη μελλοντική αντιμετώπιση του παθογόνου.

Οι παραγωγοί ,προκειμένου να πάρουν την τελική τους απόφαση, καλούνται να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους, να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, στην κα Χριστίνα Δώμου και στην κα Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου  στα τηλ.: 24673 50253 και 24673 50248.

Δείτε εδώ το δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων