αχλάδι

Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Ψύλλα Αχλαδιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 12/7 Απριλίου 2020  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων