Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά την: Καρπόκαψα Μηλιάς.