εικόνα τηλεφώνου για ψυχολογική υποστήριξη

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει ξανά́ σε λειτουργία τις τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής του κοινού́ για την Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει ξανά́ σε λειτουργία τις τηλεφωνικές  γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής του κοινού́ καθώς από́ ‪την Παρασκευή́ 23/10/2020 και η ΠΕ Καστοριάς τίθεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού́, κατηγορίας 4,

εξαιτίας του αυξημένου επιδημιολογικού́ φορτίου στην ευρύτερη περιοχή. Στη δράση συμμετέχουν εθελοντικά́ επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας                      (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί́ Λειτουργοί), οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ν. Καστοριάς (ΚΕΣΥ), οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Καστοριάς καθώς και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων. 

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να επικοινωνήσει τηλεφωνικά́ με το διαθέσιμο επιστημονικό́ προσωπικό́ ώστε να δεχθεί́ συμβουλευτική́ και ατομική́ ψυχολογική́ υποστήριξη, σε θέματα που αφορούν το άγχος, τον πανικό́, τον φόβο, την ανασφάλεια κ.ά.

Αναλυτικότερα, τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες είναι:

ΚΕΣΥ Ν. Καστοριάς : ‪24670 44021

(πρωινές ώρες γραφείου)

Κέντρο Πρόληψης Ν. Καστοριάς: ‪24670 23278 (πρωινές ώρες γραφείου)

Τηλεφωνικό́ κέντρο Δήμου Καστοριάς: 24673 51100 & 24673 51103 (πρωινές ώρες γραφείου)

Τηλεφωνικό́ Κέντρο Δήμου Νεστορίου: 24673 52327 (πρωινές ώρες γραφείου)

Κέντρο κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού: 24673 51315 (πρωινές ώρες γραφείου)

Κέντρο κοινότητας Δήμου Καστοριάς: 24670 27191 (πρωινές ώρες γραφείου)

Ψυχολόγοι (όλες τις ημέρες και ώρες)

‪6971749523

‪6945833657

‪69877479928

Κοινωνικοί́ Λειτουργοί́ (όλες τις ημέρες και ώρες) 

6949546469

6976119074

6942673200

Συντονίστρια της δράσης η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κα Πουταχίδου Όλγα

εικόνα τηλεφώνου για ψυχολογική υποστήριξη