Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή

κόκκινα μήλα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή

 

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τα :

Μηλοειδή

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο