Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή

 

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τα :

Μηλοειδή

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο

 

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τα :