αχλάδι

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για ΨΥΛΛΑ Αχλαδιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τα ΨΥΛΛΑ Αχλαδιάς

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο.