Γεωργικές Προειδοποιήσεις για ΨΥΛΛΑ Αχλαδιάς

αχλάδι

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά τα ΨΥΛΛΑ Αχλαδιάς

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο.