Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2016.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς, οι  ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων πληρωμής (3η τροποποίηση-παράταση) για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις έτους 2016 , οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΑΔΑ: ΨΒ0Η46ΨΧΞΧ-Ω5Θ, με αρ. πρ. 189341/30.12.2016.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Έγγραφο 1Έγγραφο 2Έγγραφο 3.