Υποβολή αίτησης για ένταξη εκτάσεων γης στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 1658/113118/26-10-2017  ΚΥΑ (ΦΕΚ3893/ Β) με θέμα <<Τροποποίηση της αριθ. 1058/71977/03-07-2017(Β΄2331) <<Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α)>>

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α’ 99) όπως ισχύει,  δηλώνουν  με την σχετική αίτηση  ένταξης  στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Καστοριάς την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά  Σχέδια Βόσκησης                     που θα εκπονηθούν,  μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ