Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” 2021-2027-Προσκλήσεις για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας, προθεσμία 31/03/2022

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” 2021-2027-Προσκλήσεις για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασία

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του “Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027” και αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο κύριος στόχος του είναι να προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δημοσίευσε τρεις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας  για το 2022.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.