Εμφάνιση Ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

  Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ.,  την 21η Νοεμβρίου 2017, κοινοποιήθκε εστία Ευλογιάς στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, περιοχή Tekirdağ, με ημερομηνία επιβεβαίωσης της εστίας την 5η Οκτωβρίου 2017.

    Πρόκειται για  νόσημα που οφείλεται σε ιό, παρουσιάζει μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλεί άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης τους (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία).

    Είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας εκτός από νομική υποχρέωση (Νόμος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, ΒΔ 26/3/1936 ΦΕΚ Α174, ΠΔ133/1992 ΦΕΚ Α66), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

 Ευλογιά των αιγών και των προβάτων

     Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας που οφείλεται σε ιό και προσβάλλει τα πρόβατα και τις αίγες. Στη χώρα μας, μέχρι τώρα συμπτώματα παρατηρούνται κυρίως στα πρόβατα, ωστόσο και οι αίγες μπορούν να μολυνθούν. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση δερματικών αλλοιώσεων που είναι πιο εμφανείς στο κεφάλι, το πρόσωπο, και γενικά τα άτριχα μέρη του σώματος (μασχάλες, κοιλιά, εσωτερικό μέρος της ουράς, μαστό, γεννητικά όργανα).

    Η μετάδοση γίνεται με:

 • άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα
 • έμμεση επαφή με μολυσμένα αντικείμενα ή προϊόντα (π.χ. εργαλεία, οχήματα, χόρτα, στρωμνή, μαλλί, δέρματα κ.λπ. ).

 Συμπτώματα και αλλοιώσεις

     Αρχικά τα ζώα (κυρίως τα πρόβατα) εμφανίζουν

 • αδιαθεσία, ανορεξία και πυρετό,
 • μπορεί να έχουν και ρινικό έκκριμα (μύξες), και δάκρυα.

     Στη συνέχεια εμφανίζονται δερματικές αλλοιώσεις που είναι πιο εμφανείς

 • στο κεφάλι,
 • το πρόσωπο,
 • γενικά τα άτριχα μέρη του σώματος (μασχάλες, κοιλιά, εσωτερικό μέρος της ουράς, μαστός, γεννητικά όργανα).

Αυτές είναι κοκκινίλες (ερυθρές κηλίδες) και σπυριά κόκκινου συνήθως χρώματος, μεγέθους 0,5-1εκ.(βλατίδες) .

Σταδιακά (μετά από 5-10 ημέρες) οι κοκκινίλες και τα σπυριά μετατρέπονται σε στρογγυλά μαύρα κάπαλα (εφελκίδες) και ανοικτές πληγές (έλκη).

Λόγω των δερματικών αλλοιώσεων το κεφάλι συνήθως φαίνεται διογκωμένο και παραμορφωμένο.

Στην αρχή μπορεί να έχουν προσβληθεί μόνο 1-2 ζώα, πολύ σύντομα όμως κολλάνε και τα υπόλοιπα ζώα του κοπαδιού ενώ γρήγορα μολύνονται και τα υπόλοιπα κοπάδια στην ίδια περιοχή.

     Περαιτέρω πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται στα ακόλουθα φυλλάδια:

..\..\ευλογια\αφισα\ΑΦΙΣΑ Ευλογιά  3α – Copy FINAL LARGE TITLE.pdf
..\..\ευλογια\αφισα\Φυλλάδιο Ευλογιά τελικό.pdf

     Μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις

     Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και  βοοειδών θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευλογιά των προβάτων και των αιγών.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 • Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων και προϊόντων.
 • Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 • Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ηµέρες.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται.
 • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων.
 • Απεντόμωση και µμυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
 • Να µη χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκµεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προμήθειας εργαλείων, εξοπλισµού και αντικειμένων για τις εκµεταλλεύσεις από την Τουρκία.
 • Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.
 • Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας

     Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία καθώς και κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και όχι μόνο σε περιόδους εμφάνισης επιζωοτιών.

     Για την αποτροπή εισόδου της  ευλογιάς στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και για την έγκαιρη διάγνωσή του, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και συνεργασία με τους κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  κα. Σμαράγδα Δημοπούλου τηλ. 24670 76023