Παράταση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμEΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο  του Υπουργείου, Παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 29η Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης , 2ος όροφος, γραφείο 13, τηλέφωνο 2467350284, αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία.