Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Going green and digital for Europe’s energy transition

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Going green and digital for Europe’s energy transition

Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, διοργανώνει την Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ε.Ε. (EUSEW).

Είναι το μεγαλύτερο γεγονός αφιερωμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας στην Ευρώπη.

Το θέμα του τρέχοντος έτους είναι Going green and digital for Europe’s energy transition και θα καλύψει τέσσερις δράσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε.:

τη Διάσκεψη Πολιτικής (η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση μίας συνεδρίας εκκινεί από τις 22 Φεβρουαρίου 2022),

τα Βραβεία EUSEW (οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν από τις 9 Μαρτίου 2022),

τη Δικτύωση, και τις Ενεργειακές Ημέρες (η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη φιλοξενία μιας εκδήλωσης εκκινεί από τις 26 Απριλίου 2022).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ανωτέρω δράσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://eusew.eu/

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ