Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικών Σωματείων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, σε συνέχεια της διαδικασίας εποπτείας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε εφαρμογή του άρθρου29 & 30 του Ν.281/1914, όπως αυτή τροποποιήθηκε,

και δεδομένης της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού SARS COVID -19,

ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους Πολιτιστικούς Συλλόγουςτου Νομού Καστοριάς  για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, στην υπηρεσία μας, μέχρι την 31-03-2021, προκειμένου να είναι εφικτή η άρτια και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτησή τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

  1. Αίτηση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά του θέματος και των συνημμένων βιβλίων -δικαιολογητικών
  2. Υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, βιβλίο εσόδων εξόδων, βιβλίο πρακτικών Γ.Σ, βιβλίο πρακτικών Δ.Σ).
  3. Απολογιστικά στοιχεία (οικονομικός απολογισμός προηγούμενου έτους, προϋπολογισμός νέου έτους, απολογισμός δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους, προγραμματισμός δράσεων νέου έτους, έκθεση Ε.Ε),
  4. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών, που αφορά τη νόμιμη εκλογή του ισχύοντος Δ.Σ από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ(σε περίπτωση εκλογής νέου ΔΣ)
  5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα, από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ (σε περίπτωση συγκρότησης νέου ΔΣ)

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και η παραλαβή τους προς έλεγχο, θα γίνεται ΜΟΝΟ   ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2467350217& 2467350284 ή στο e-mail: d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr

      Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, ισόγειο, γραφείο 11, τηλέφωνο 2467350217 , αρμόδιος υπάλληλος  Παγούνης Νίκος και στο γραφείο 13, τηλέφωνο 2467350284 , αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία.