Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας:Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Culture plus

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Culture  plus, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

Δείτε Εδώ  την Πρόσκληση