συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου

Εργασίες  Συντήρησης  του Δρόμου Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου από την Π.Ε. Καστοριάς  

Δελτία Τύπου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της προσβασιμότητας του δρόμου από τον Μυροβλήτη μέχρι τις Αρρένες του Γράμμου από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Πιο συγκεκριμένα, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες το προσωπικό με τα μηχανήματα  του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου έγινε βελτίωση της βατότητας με την προσθήκη υλικού, όπου κρινόταν απαραίτητο, καθώς επίσης  και καθαρισμός των  τάφρων για την  απορροή των όμβριων υδάτων, σε συνολικό μήκος περίπου 12 χιλιομέτρων.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων αντιπυρικής προστασίας, ενώ παράλληλα επωφελούνται οι κτηνοτρόφοι των πιο πάνω περιοχών, καθώς και οι πολίτες  που θέλουν να επισκεφτούν τον ορεινό όγκο του Γράμμου.

Την περιοχή της παρέμβασης επισκέφτηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτριος Σαββόπουλος με υπηρεσιακούς παράγοντες  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.

συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου Λίμνη Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου   συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου

συντήρηση δρόμο Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου