Επιτόπια Επίσκεψη σε έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Επιτόπια Επίσκεψη σε έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.

Στην γέφυρα Μεσοποταμίας  προς Αγία Κυριακή, βρέθηκε την Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2022,  η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη μαζί με τον  Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Δημήτρη Παρασκευόπουλο, προκειμένου  να δουν από κοντά τις εργασίες  αντιπλημμυρικής προστασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη.

αντιπλημμυρικά

Παράλληλα, επέβλεψαν τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν στη γέφυρα προς Δενδροχώρι, στη θέση Ξηροπόταμου.

 

φωτογραφίες κατά την εξέλιξη της παρέμβασης

αντιπλημμυρικά αντιπλημμυρικά

φωτογραφίες από την ολοκλήρωση της παρέμβασης

αντιπλημμυρικάαντιπλημμυρικάαντιπλημμυρικάαντιπλημμυρικά

Και οι δύο παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.930.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων  από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση, καθώς και κατασκευή μικρών τεχνικών για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Οι εργασίες  εκτέλεσης γίνονται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.