Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Μέτρα Προσέλευσης Πολιτών προς τις Υπηρεσίες  της Π.Ε. Καστοριάς  λόγω Covid19.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μέτρα Προσέλευσης Πολιτών προς τις Υπηρεσίες  της Π.Ε. Καστοριάς  λόγω Covid19.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας,

γνωρίζει στους πολίτες της Π.Ε. Καστοριάς  ότι η εξυπηρέτηση του  κοινού έως τις 17 Ιανουαρίου 2022 θα γίνεται  κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τα αρμόδια τμήματα ως κάτωθι:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς: 24673 50200/201

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 24673 50259/331 ή d.me@kastoria.pdm.gov.gr

Τεχνικό Τμήμα : 24673 50263 ή t.tex@kastoria.pdm.gov.gr

Τμήμα Αδειών Οδήγησης: 24673 50264

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 24673 50250 ή t.ak@kastoria.pdm.gov.gr

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας :   24673 50310/243/375/253/240/237/375

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού:   24673 50288/311/279/309

Δ/νση Ανάπτυξης:  24673 50305/312/340/222/224/335

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: 24673 50262/213 ή d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr

Δ/νση Τεχνικών Έργων: 24673 50323/328

Τμήμα Περιβάλλοντος: 24673 50260/266

Τμήμα Πληροφορικής: 24673 50357

Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 24673 50265

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 24673 50299/265

Υπηρεσία  Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου: 24673 50320/307

Αποκεντρωμένη Δοικ. Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας: 24670 22695

Τμήμα αλλοδαπών :24670 22672

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: 24670 22995, 24670 22230

Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης ανάλογα της επιδημιολογικής κατάστασης της περιοχής.