Ενημέρωση για την επιβεβαίωση εστιών Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι όπως ενημερώθηκε από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ., την 20η και  25η Δεκεμβρίου 2019 κοινοποιήθηκαν, μέσω του συστήματος ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ADNS), εστίες Αφθώδους Πυρετού στην περιοχή Τσανάκκαλε (Çanakkale) και  Σμύρνης αντίστοιχα.

χάρτης, εστία αφθωδη πυρετου, Τσανάκαλε

Εικόνα 1. Εστία Αφθώδους Πυρετού στην περιοχή του Τσανακκαλέ της Τουρκίας και απεικόνιση ακτίνας 80 χιλιομέτρων.

χάρτης, εστία αφθωδη πυρετου, Σμύρνη

Εικόνα 2. Εστία Αφθώδους Πυρετού στην περιοχή της Σμύρνης της Τουρκίας και απεικόνιση ακτίνας 70χιλιομέτρων.


Πρόκειται για  νόσημα που οφείλεται σε ιό, παρουσιάζει  μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλεί άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσής του (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία).

Είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας εκτός από νομική υποχρέωση (Νόμος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, ΒΔ 26/3/1936 ΦΕΚ Α174, ΠΔ133/1992 ΦΕΚ Α66), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία καθώς και κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και όχι μόνο σε περιόδους εμφάνισης επιζωοτιών.

Δείτε εδώ ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Αφθώδη Πυρετό και φωτογραφίες με αλλοιώσεις Αφθώδους Πυρετού σε χοίρους, αιγοπρόβατα και βοοειδή.