Έως 30/04/21 η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών για πολιτιστικού & αθλητικούς συλλόγους στην Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Από  τη Διέυθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται οτι σε συνέχεια της διαδικασίας εποπτείας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που έχει καταληκτική ημερομηνία έως 31 Μαρτίου 2021, και με δεδομένη την αδυναμία τήρησής της, λόγω της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊο SARS COVID -19 για το προσωπικό της υπηρεσίας,

ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Καστοριάς για τη νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας έως 30-04-2021, προκειμένου να είναι εφικτή η άρτια και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτησή τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 

1. Αίτηση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά του θέματος και των συνημμένων βιβλίων -δικαιολογητικών

2. Υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, βιβλίο εσόδων εξόδων, βιβλίο πρακτικών Γ.Σ, βιβλίο πρακτικών Δ.Σ).

3. Απολογιστικά στοιχεία (οικονομικός απολογισμός προηγούμενου έτους, προϋπολογισμός νέου έτους, απολογισμός δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους, προγραμματισμός δράσεων νέου έτους, έκθεση Ε.Ε).

4. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών, που αφορά τη νόμιμη εκλογή του ισχύοντος Δ.Σ από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ(σε περίπτωση εκλογής νέου ΔΣ).

5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα, από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ (σε περίπτωση συγκρότησης νέου ΔΣ).

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και η παραλαβή τους προς έλεγχο, θα γίνεται από 10-04-2021 εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2467350217 ή μετά από επικοινωνία στο e-mail: d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, τηλέφωνα 2467350217 & 2467350213 – 262.