Εντείνεται η Ενεργητική Επιτήρηση της νόσου των Πτηνών. Έως τέλη Απριλίου Συνίσταται η Διατήρηση Πουλερικών σε Κλειστούς Χώρους

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση που αναφέρει:

Εξαιτίας της ανίχνευσης ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α(Η5) σε αργυροπελεκάνους άλλης λίμνης της Βόρειας Ελλάδας, εντείνεται η ενεργητική επιτήρηση της νόσου σε ότι αφορά τη θνησιμότητα νεκρών πτηνών (πελεκάνων) και στη λίμνη της Καστοριάς. Η υπηρεσία μας ήδη προέβη σε σχετικές δειγματοληψίες, οι οποίες και θα έχουν συνέχεια.

Λόγω της ήδη διαπιστωμένης κυκλοφορίας ιών της γρίπης των πτηνών στα πτηνά που διαβιούν στη λίμνη της Καστοριάς και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα διαλαμβανόμενα στην ΥΑ 258971/26.08.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1785) «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1503/50776/09.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1677) και έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της οικόσιτης αλλά και της ελευθέρας βοσκής συστηματικής πτηνοτροφίας από  κάποιον υποτύπο ιού υψηλής παθογονικότητας :

απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών  α) σε ανοιχτούς χώρους, προαύλια, αυλές αγρούς κ.λπ. και β) σε μη περιφραγμένους χώρους,

σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, ισχύουν τα εξής :  υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κλπ), σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (άγρια πτηνά),  συμβάλλουν  στην εφαρμογή του προγράμματος είτε ενημερώνοντας άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής,, είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας ολόκληρα πτηνά, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες δειγματοληψίες, αφού επικοινωνήσουν με την υπηρεσία, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας,  είναι: 2467076023 , 2467071799.