Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης Υποψηφίων Θετών Γονέων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ξεκινάει  άμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (έναρξη 22 Ιανουαρίου – λήξη 23 Φεβρουαρίου) το 1ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Θετών Γονέων.

Πρόκειται για  ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε όλα τα σχήματα υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr  και έχουν κριθεί κατάλληλοι από το φορέα εποπτείας.

Η επιτυχής παρακολούθησή του, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων υποψήφιων θετών και ανάδοχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων ή Θετών Γονέων στο πλαίσιο του νέου Νόμου 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα . Η εκπαίδευση  παρέχεται δωρεάν και θα γίνει διαδικτυακά προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού .

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός Ρεσίνη Σοφία, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με Κοινωνικούς Λειτουργούς από άλλες Περιφερειακές Ενότητες, θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς ανάδοχους ή θετούς γονείς να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο που επιθυμούν να αναλάβουν, στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών και εφήβων στη σύγχρονη εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.anynet.gr  καθώς και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας –Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Καστοριάς, αρμόδια Ρεσίνη Σοφία, τηλ 2467350284.