Δυνατότητα ανάθεσης εκτυπώσεων από το Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Όπως γνωρίζετε το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή εκτός από την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, σφραγίδες, κ.ά. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα εν λόγω έντυπα μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες.

Έτσι, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώσει έντυπα των οποίων το τιράζ ποικίλει από πολύ μικρό (1 ή 2 αντίτυπα), έως πολύ μεγάλο (εκατομμύρια αντίτυπα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκτύπωση του εκλογικού υλικού για τις Βουλευτικές, Νομαρχιακές και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλογές.

Οι φορείς που εκτυπώνουν στο Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνουν το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής ενός εντύπου είναι το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την εκτύπωσή του, δίχως να προστίθεται σε αυτό ποσοστό κέρδους. Έτσι, υπολογίζεται το κόστος αγοράς του χάρτου που θα απαιτηθεί, το κόστος των εκτυπωτικών πλακών, η ποσότητα μελανιού και το κόστος συντήρησης των εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μηχανών.

Πέραν των ανωτέρω και επειδή το μισθολογικό κόστος δεν επιβαρύνει την παραγωγή του εντύπου, η μορφοποίηση και σελιδοποίηση αυτού σε ηλεκτρονική μορφή είναι εντελώς δωρεάν. Κανένα έντυπο που στοιχειοθετείται στο Εθνικό Τυπογραφείο δεν βαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

Οι φορείς που εκτυπώνουν στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλουν αντίτιμο του κόστους παραγωγής με τρεις (3) τρόπους: 1. Είτε με μεταφορά πίστωσης μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 2. είτε με κατάθεση μετρητών σε Δημόσιο Ταμείο (διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3919), 3. είτε με παροχή των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλ. 210-5279117-8  Γ.Τσίπης.

(Απόσπασμα από την υπ.αριθ. Γ28863/26.3.2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργίου Κατρούγκαλου)

Δείγματα Εκτυπώσεων