Ειδοποίηση δικαιούχων για τις τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης και Ανάκλησης Πράξεων-Κομφούζιο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ειδοποίηση δικαιούχων για τις τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων & Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων για την 2η & 3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 Κομφούζιο

Από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείται η κάτωθι ανακοίνωση:

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 5445/25-11-2022 και 5446/25-11-2022 τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων & Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων για την 2η & 3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), αντίστοιχα (συνημμένα).

Οι αποφάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στους ισοτόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr  και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο της δράσης (Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, όπως ισχύει.

Για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στους συνημμένους στα δύο (2) Παραρτήματα των αποφάσεων Καταλόγους Δικαιούχων, μνημονεύεται ο «Κωδικός ΟΠΣΑΑ» κάθε δικαιούχου και όχι π.χ. το ονοματεπώνυμο ή/και το ΑΦΜ αυτής/αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός ΟΠΣΑΑ κάθε δικαιούχου (τόσο των παλιών όσο και των νέων δικαιούχων που προέκυψαν από μεταβίβαση ήδη ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης), εμφανίζεται στην καρτέλα «Τεχνικό Δελτίο» του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης.

 

2-tropopoiisi 5h-tropopoiisi