Διάθεση Πίστωσης για τα  Αρδευτικά Δίκτυα ΤΟΕΒ Κορεστείων, Οξυάς και Βασιλειάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης τριών έργων που αφορούν τα ΤΟΕΒ Κορεστείων, Οξυάς και Βασιλειάδας,  προϋπολογισμού 41.310,00€ με Φ.Π.Α., ενέκρινε με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

  • «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τμήματος αγωγού αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Κορεστείων», προϋπολογισμού 9.920€
  • «Προμήθεια υλικών για την επισκευή επτά υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Βυσσινιάς και για την επισκευή επτά υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Οξυάς », προϋπολογισμού 4.754,90€
  • «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση ενός κινητήρα  και μιας αντλίας με όλα τα παρελκόμενα  του αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Βασιλειάδας», προϋπολογισμού 26.635,20€

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα. Στηρίζει ενεργά  τον τόπο, την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας, την ζωή στην ύπαιθρο και το αγροτικό εισόδημα.