Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας: «Aνώτατα Όρια Υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl- Rasff notifications»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς σας γνωρίζει σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

Oι δραστικές ουσίες chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως  φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.

Λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των δραστικών ουσιών, σας γνωρίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των

chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα όρια αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύσουν το φθινόπωρο του 2020.

Kαθώς το chlorpyrifos ήταν μία από τις πιο κοινώς χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες αλλά και μία από τις πιο συχνά ανιχνεύσιμες ουσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:

1) Ορισμένες χώρες της Ε.Ε. δύναται να ανακαλέσουν προϊόντα από την αγορά στα οποία ανιχνεύεται chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 (π.χ.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Dansk-h%C3%A5ndtering-af-nyerisikovurderinger-for-pesticiderne-chlorpyrifos-og-chlorpyrifos-methyl.aspx ).

2) Από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ των νέων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων τωνchlorpyrifos/chlorpyriphos methyl (όριο αναλυτικού προσδιορισμού) και μετά από ανίχνευσηοποιασδήποτε συγκέντρωσης chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl κατά τον έλεγχο, οι χώρες της Ε.Ε. είναι πιθανό να προβούν, μεταξύ άλλων ενεργειών, σε ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης.