Υποχρεωτική η εγγραφή στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο).

Υποχρεωτική η εγγραφή Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι έχει τεθεί  σε εφαρμογή στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. η νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία, βάσει της οποίας ορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικής Μητρώο) και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών – υπευθύνων των επιχειρήσεων. Το πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο […]

Όλο το άρθρο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρατείνεται έως 30/06/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια βελτίωσης – Δράση 4.1.5

 Παρατείνεται έως 30/06/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια βελτίωσης Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του  Π.Α.Α. 2014-2020

Όλο το άρθρο
Γέφυρα

Πρόθεση δημοπράτησης: Συντήρηση γεφυρών

Συντήρηση γεφυρών Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΡΜΑ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΓΚΙΟΛΕ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς Θα προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΡΜΑ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΓΚΙΟΛΕ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – […]

Όλο το άρθρο
γεώτηρηση

Πρόθεση δημοπράτησης : Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς Θα προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Αλιάκμονα Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2ης τάξης και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς .

Όλο το άρθρο

26/05/23: Ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια με θέμα «Ασφαλής Πολίτης»      στην Καστοριά.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, στις 11:00 π.μ.  στην αίθουσα του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς (Ενυδρείο Καστοριάς), ημερίδα  για την Οδική Ασφάλεια,  με τίτλο «Ασφαλής Πολίτης».  Στόχος της δράσης είναι η  παροχή ορθής ενημέρωσης στους πολίτες, ιδίως στους […]

Όλο το άρθρο