Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων μετά την εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2020-Έναρξη Ενεργητικής Επιτήρησης.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι η περίοδος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, που ακολουθεί τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο του 2020,  ξεκινά στην Π.Ε. Καστοριάς την 15η Νοεμβρίου 2020 και  θα διαρκέσει δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

    Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα γίνεται δειγματοληψία από ΕΝΗΛΙΚΕΣ αλεπούδες, οι οποίες θα συλλέγονται:

  • από τα μέλη των συνεργείων δίωξης, που συστήνονται με απόφαση της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και
  • από κυνηγούς, οι οποίοι μπορούν να θανατώνουν αλεπούδες κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.

    Στόχος είναι η συλλογή τριάντα τριών  (33) δειγμάτων αλεπούδων από όλη την έκταση της Π.Ε. Καστοριάς, οι οποίες θα προσκομίζονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής

    Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, οι φύλακες θήρας και οι κυνηγοί που φέρουν άδεια θήρας, λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή.    Υπενθυμίζεται, ότι στα πλαίσια συλλογής δειγμάτων κατά τη συμμετοχή των φυλάκων θήρας και των κυνηγών σε συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί , δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι:

  • καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε εφαρμογή του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας, ζώα τα οποία βρίσκονται νεκρά (αλεπούδες, λύκοι, σκύλοι, γάτες, γουνοφόρα κ.α.) πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για δειγματοληψία.

  Όσον αφορά στον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων από τους κυνηγούς, σχετικό ενημερωτικό υλικό (video) υπάρχει στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη διεύθυνση:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa

  Υπενθυμίζεται ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τους Ν. 4039/2012 και 4235/2014 και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» ( ΦΕΚ Β΄ 198).

   Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, όπως διατυπώνεται στην 1η τροποποίηση (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 3941/120925/07.10.2013 και ΑΔΑ: ΒΛΞΧΒ-4ΗΧ) της Κ.Υ.Α. για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα»: «…Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή».

  Για τη διαδικασία της αποζημίωσης, μαζί με το κατάλληλα συσκευασμένο δείγμα, θα πρέπει να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές αρχές τα ακόλουθα:

1.Έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο.

2.Αίτημα πληρωμής στο οποίο αναγράφονται και ΑΦΜ και  τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) του αιτούντος.

(Τα 1 και 2 παρέχονται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο & συμπληρώνονται από τον κυνηγό/φύλακα θήρας κατά την προσκόμιση του δείγματος).

3.Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα (κυνηγός ή φύλακας θήρας ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης) και άδεια θήρας σε ισχύ (όποτε απαιτείται).

   Οι υπεύθυνοι κτηνίατροι του προγράμματος και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

α.α. Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου Διεύθυνση προσκόμισης θανατωμένων ζώων Τηλέφωνο επικοινωνίας
1 Γκόγκης Χρήστος Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467071799 & 6944724539
2 Δημοπούλου Σμαράγδα Τμήμα Κτηνιατρικής, 6ο χλμ Καστοριάς-Μεσοποταμίας 2467076014 & 6946781792

   Οι εφημερεύοντες κτηνίατροι, καθώς και οι εφημερίες για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, έχουν ως εξής:

Εβδομάδα Εφημερεύων Κτηνίατρος Τηλέφωνα επικοινωνίας
15 έως 22 Νοεμβρίου 2020 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
23 έως 30 Νοεμβρίου 2020 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076014
01 έως 06 Δεκεμβρίου 2020 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
07 έως 13 Δεκεμβρίου 2020 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076014
14 έως 20 Δεκεμβρίου 2020 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
21 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076014
01 έως 10 Ιανουαρίου  2021 Γκόγκης Χρήστος 6944724539 & 2467071799
11 έως 17 Ιανουαρίου  2021 Δημοπούλου Σμαράγδα 6946781792 & 2467076014

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.