Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2021

Τον απολογισμό έργων και δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021, παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου,  κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

 

 

 

Τον απολογισμό έργων και δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έτους 2021, παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου,  κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.