Απόφαση Ένταξης Πράξεων, που εκδόθηκε για όλους τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

           Σας πληροφορούμε ότι έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιοποιήθηκε, η μια συγκεντρωτική  Απόφαση Ένταξης Πράξεων, που εκδόθηκε για όλους τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016. Στο παράρτημά της φαίνονται τα στοιχεία των δικαιούχων τους οποίους αφορά. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΠΥ17ΛΨ-ΕΔΟ σε μορφή .pdf , καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπου είναι διαθέσιμη για να την ανακτήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης έχει σταλθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικά στον κάθε ένα δικαιούχο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στην αίτηση υποψηφιότητάς του.

Διαβάστε όλη την απόφαση (ΑΔΑ: ΩΠΥ17ΛΨ-ΕΔΟ)