αιγοπρόβατα λευκά και μαύρα

Διενέργεια άσκησης προσομοίωσης για την αντιμετώπιση του Αφθώδους Πυρετού

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, σύμφωνα με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ, γνωστοποιείται ότι

την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί άσκηση προσομοίωσης, θέτοντας σε εφαρμογή ένα υποθετικό σενάριο εμφάνισης εστίας Αφθώδους Πυρετού στην περιοχή αρμοδιότητάς μας.

 Ο σκοπός της εν λόγω άσκησης είναι κατεξοχήν εκπαιδευτικός.

    Κατά τη διενέργεια της άσκησης θα  ζητηθεί  η αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Εθνικό Κέντρο των συντεταγμένων της υποτιθέμενης εστίας, καθώς και χάρτης/χάρτες, στον/ους οποίον/ους θα έχει αποτυπωθεί η εστία και οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από αυτήν, σε απόσταση 3 και 10 χιλιομέτρων, αντίστοιχα. Οι χάρτες θα επικολληθούν σε ένα έγγραφο μορφής .word και θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται η συνεργασία με την Τοπογραφική Υπηρεσία της Δ.Α.Ο.Κ.

    Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται με σκοπό την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και Φορέων για την διενέργεια της Άσκησης, προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγχυση και θεωρηθεί πραγματικό περιστατικό Αφθώδους Πυρετού.

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής,  τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ2467076023.